K L I K N I J   N A   Z D J Ę C I E​

    Nasze doświadczenie zawodowe

  i specjalizacja zapewniają wysoką jakość świadczonych usług.


    Rygorystycznie podchodzimy do zasad tajemnicy adwokackiej.

    Pomoc, którą świadczymy, obejmuje wszelkie czynności związane z reprezentowaniem Klientów w postępowaniu sądowym oraz negocjacjach i mediacjach.

   

    Reprezentujemy Klientów przed sądami. Udzielamy porad prawnych oraz sporządzamy opinie prawne. Gwarantujemy profesjonalną ochronę prawną, zaangażowanie i indywidualne oraz przyjazne podejście do Klienta.

  S P E C J A L I Z U J E M Y   S I Ę   W   P R A W I E   R O D Z I N N Y M

  Kancelaria Adwokacka Magdalena Czernicka - Baszuk

   K L I K N I J   N A   Z D J Ę C I E​

     Nasze doświadczenie zawodowe

   i specjalizacja zapewniają wysoką jakość świadczonych usług.


     Rygorystycznie podchodzimy do zasad tajemnicy adwokackiej.

     Pomoc, którą świadczymy, obejmuje wszelkie czynności związane z reprezentowaniem Klientów w postępowaniu sądowym oraz negocjacjach i mediacjach.

    

     Reprezentujemy Klientów przed sądami. Udzielamy porad prawnych oraz sporządzamy opinie prawne. Gwarantujemy profesjonalną ochronę prawną, zaangażowanie i indywidualne oraz przyjazne podejście do Klienta.

   S P E C J A L I Z U J E M Y   S I Ę   W   P R A W I E   R O D Z I N N Y M

   Kancelaria Adwokacka Magdalena Czernicka - Baszuk

   K A N C E L A R I A   A D W O K A C K A   M A G D A L E N A   C Z E R N I C K A - B A S Z U K

   Kancelaria Adwokacka Magdalena Czernicka - Baszuk

   © Czernicka - Baszuk 2017

   INFO PRAWNE

   INFO

   MENU

   Godziny pracy Sekretariatu

    

   Pon. - Czw.: 11:00 - 19:00

   Pt.: 11:00 - 16:00

    

   Sb. - Nd.: Nieczynne

    

   tel. 22 465 22 05

   Kancelaria Adwokacka

   Magdalena Czernicka - Baszuk

    

   tel. kom. +48 501 01 97 42

   kancelaria@czernickabaszuk.pl

   NIP 5211762502

    

   ul. Willowa 8/10 lok. 28

   00-790 Warszawa

    

   nr rachunku bankowego:

   52 1240 1024 1111 0010 0955 6668

   © Czernicka - Baszuk 2017

   tel. kom. +48 501 01 97 42

   kancelaria@czernickabaszuk.pl

   ul. Willowa 8/10 lok. 28

   00-790 Warszawa

   © Czernicka - Baszuk 2017